İçerik Paylaşım Kuralları


 1. Yazım kurallarına uymalısın

  Oluşturduğun veya derlediğin ders notları, üçüncü kişilerce doğru anlaşılır nitelikte olmalıdır. Bu hususta yazım kurallarına, dil bilgisine sadık kalmak önem taşımaktadır.


 2. Başlığın konuya hem uygun hem de genel ve kapsayıcı olmalı

  İçerikte kullanılan başlık, içeriği tamamıyla üzerinde fazla düşünmeye gerek bırakmadan yansıtmalıdır.
  Örn: "2016 Güz Final Notları". Bu içerik listelemede veya görüntülemede bölüm ve ders adı ile birlikte anılacağından sadece içeriğe yönelik tanımlama yeterli olacaktır.


 3. Alıntılar ve ileri okumalar için mutlaka kaynak göstermelisin

  Daha fazla bilgiye ulaşmak herkesin hakkı. Eğer derlediğin kaynağa bir web sayfası aracılığıyla ulaşılabiliyor ise bağlantı ekle. Bir kitap ya da diğer bir basılı materyalden alıntı ise kaynaklar kısmında buna dair bilgileri gir.


 4. Görsel seçiminde dikkatli olmalısın

  İçeriklerde kullanılan görseller telif haklarını ihlal eder nitelikte olmamalıdır. Ayrıca, içeriklere erişimde üyelik ya da yaş sınırlaması olmadığından ders içeriğinde bulunsa dahi, çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek ya da insanları incitebilecek görseller kullanmaktan kaçın.

  Ayrıca görseller konuya uygun, konuyu tamamlayıcı nitelikte, yüksek çözünürlüklü imajlar arasından seçilmelidir.


 5. Kullanılan dil ve üslup konusunda seçici davranmalısın

  Ders içeriğinde bulunsa dahi (bulunması muhtemel olmasa da), ırkçı, şiddeti özendiren, ahlak dışı; belirli bir kişi, grup veya kuruluşa karşıtlığı destekleyen, başkalarının haklarını ihlal eden ifadeler kullanma.


 6. Etiket sistemini kullanarak disiplinler arası bilgi geçişini kolaylaştırmalısın

  Bazı alanlardaki konular içerikleri itibariyle birbiriyle ortak bilgiler içerebilir. Benzer bir araştırma alanının konusu olabilir. Disiplinler arası bilgi geçişkenliğini arttırmak adına ders notlarını etiketleyerek daha sağlıklı bir bilgi ağı kurmamıza yardımcı ol.